Handyman - Modulbaserat ordersystem


HM_symbol

Handyman är ett bransch orienterat system anpassat för företag med människor i fält. Med appen Handyman Mobil förenklas hanteringen av information direkt till dig i fält.

Smartday - Ett enklare ordersystem


SD-fjær_1

Smartday är ett grafiskt planeringsverktyg som ger dig en tydlig bild över planerade, startade och avslutade uppdrag för medarbetare i fält.
.