En elektronisk körjournal registrerar fordonets alla körningar automatiskt. Detta genom att man installerar en GPS/GSM enhet i fordonet. Enheten kommunicerar sedan vidare in till en server som lagrar all data åtkomligt för er.

 

Källa skattemyndigheterna

Innehållet i körjournalen

En körjournal rekommenderas innehålla följande uppgifter

  • Mätarställning vid årets början
  • Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade
  • Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor)
  • Hur många kilometer du kört
  • Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades
  • Mätarställning vid årets slut

Bra att notera är också antal liter bränsle och pris när du tankar. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.

Tryck här för att komma till GS körjournal