Om man önskar säga upp sitt abonnemang/söktjänsten hos Guard Systems så gäller de Allmänna Villkoren som har godkänts i samband med köpet av Spotguard spårsändare.

 

Utdrag ur de allmänna villkoren för Spotguard
4. Avtalets varaktighet – uppsägning/upphörande
Spotguard avtalet gäller under avtalsperioden från leverans av enheten och förnyas automatiskt motsvarande urspungsperioden. Om avtalet skall sägas upp ska detta göras minst 3 månader före avtalets utgång. Uppsägning av Spotguard avtalet skall sändas skriftligt till GS. Båda parter kan säga upp avtalet med 14 dagars skriftlig redogörelse, om den andra part väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt detta avtal. Bristande betalning av avtalet anses utgöra väsentligt avtalsbrott. Vid fall av väsentligt avtalsbrott upphör tjänsten och spårningsassistans kommer inte genomföras. Upphörande av tjänst medför inte Kundens skyldighet för att betala för tjänsten och andra avgifter för den innevarande avtalsperioden.
För att läsa de Allmänna Villkoren tryck här…
För att skriftligen säga upp avtalet fyll i nedan.


support_center_2

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt så vill vi att du fyller i uppgifter i formuläret.