ELEKTRONISK KÖRJOURNAL

Förenkla vardagen med GS körjournal

GS körjournal från Guard Systems förenklar din vardag och säkerställer att ditt företag uppfyller skattemyndighetens krav på att alla resor med företagsfordonen blir dokumenterade.

GS körjournal passar alla företag, stora som små. GS körjournal registrerar automatiskt alla resor fordonet gör. Ni kommer att spara massor av dyrbar tid, det kan vi lova!

Är det flera användare som använder samma bil , så får du kontroll på vem som har kört när!

Läs om Skatteverkets rekommendationer (extern länk)

Vad är en elektronisk körjournal?

 

Fördelar med elektronisk körjournal

  • Mindre pappersarbete
  • Enklare administration
  • Högre produktivitet
  • Snabbare fakturering
  • Bättre dokumentation
  • Elliminerar risken för att man missar att dokumentera resorna
  • Högre kundtillfredsställelse
  • Enkel montering
Kontakta mig, jag vill ha en offert!

Beställa din GS Körjournal redan idag!

Här ser du vad som ingår i GS Körjournal

GS Körjournal

Installationsmetod (fast i fordonet)
GPS-enheten ansluts till bilens plus, minus och tändning. Enheten är dold bakom panelerna.
Förenklad installationsmetod, OBDII*
Med en OBDII kabel kan man oftast göra installationen själv. OBDII kabeln ansluts till fordonets befintliga OBDII uttag.
Körning privat/tjänst i App
Du väljer om resan är privat eller i tjänst. Detta görs via vår APP.
Stöldskydd, Larmcentral - assistans vid stöld (24/7)
Om fordonet skulle ha blivit stulet så assisterar Guard systems larmcentral dig 24/7 365 dagar.
Uppfyller Skatteverkets rekommendationer
GS Körjournal uppfyller Skatteverkets rekommendationer för vad en körjournal skall registrera.
Rapportpaket körjournal
Inne i webbgränssnittet finns olika rapporter som du enkelt kan ta ut.
Inloggning via mobiltelefon
Du kommer åt dina körningar via din mobiltelefon så att du kan lägga in vem du besökt och resans syfte.
Inloggning via PC
Du kommer åt dina körningar via din PC/läsplatta så att du kan lägga in vem du besökt och resans syfte är.
Lagring av data (ingår 7år)
Vi lagrar all data åtkomligt för våra kunder i 7år.
Support 08:00 – 16:00 vardagar
Du kan alltid få kostnadsfri support 08:00 – 16:00 vardagar.
Alla trafik- och roamingkostnader
I ditt driftavtal ingår alla kostnader så som SIM-kort, trafikkostnader och roaming.
SIM kort förinstallerat
Vi har sett till att det sitter ett SIM-kort i alla enheter för bästa funktion och pris till våra kunder.
Föraridentifiering*
Detta kan göras via RFID läsare, Dallaskey, ID06
---
Drift 100kr/månad. Etablering/HW 1 690kr
Lägg till licensen GS Fleet Basic, endast +55kr/månad
---
* Denna funktion kräver extra tillbehör. Offereras separat.